Kontrollerad rotation runt två axlar

Rengöringsvätskan driver en intern växel med hjälp av en turbin så att sprayhuvudet roterar runt två axlar. Punktstråledysorna, som är monterade på sprayhuvudet, producerar mycket kraftiga strålar. Dessa strålar sveper hela tankytan med ett förprogrammerat, modelspecifikt mönster under en spraycykel. Detta kräver en viss cykeltid. Dessa modeller genererar största kraften och är därför ideala för mycket stora tankar och de svåraste rengöringsuppgifterna.

Roterande rengöringsdysa "MeshClean"
Ny

Serie 5T2/5T3 "MeshClean"

MeshClean är effektiv tack vare de kraftfulla punktstråledysorna och passar även för små tankar med hård smuts. En speciell dysgeometri säkerställer aktiv självrengöring. På grund av sin hygieniska design är MeshClean passande för den kemiska och läkemedels industrin samt för livsmedels- och dryckesindustrin.

Mera information Teknisk data (pdf, 1.89 MB)
Roterande rengöringsdysa "MeshClean+"
Ny

Serie 5T5 "MeshClean+"

MeshClean+ är effektiv tack vare de kraftfulla punktstråledysorna och passar även för medelstora till stora tankar med hård beläggning. En speciell dysgeometri säkerställer aktiv självrengöring. På grund av sin hygieniska design är MeshClean+ predestinerad för livsmedels- och dryckesindustrin samt för den kemiska och farmaceutiska industrin.

Mera information Teknisk data (pdf, 1.58 MB)
Lechler roterande rengöringsdysa serie 5TM

Serie 5TM "IntenseClean"

IntenseClean dysan används i många applikationer, bland annat inom den petrokemiska industrin. Den är känd för sin robusta och beprövade konstruktion, effektiva punktstrålar och växelstyrd rotation.

Mera information Teknisk data (pdf, 2.35 MB)

Högtrycksdysor

Serie 5TP "PressureClean"
Ny

Serie 5TP "PressureClean"

PressureClean uppnår maximal rengöringseffektivitet genom noggranna punktstrålar och är lämplig för små tankar med den hårdaste beläggningen. PressureClean drivs av en effektiv 24 V motor. Drivenheten är inrymd i ett robust, IP 65-certifierat motorhus, som – liksom vattenanslutningen – är placerad utanför tanken.

Mera information Teknisk data (pdf, 2.07 MB)