Cement industri

Individuell, innovativ, pålitlig: industrin förlitar sig på Lechler.

Varje cementfabrik har sina egna utmaningar. I processer inom cementindustrin råder extrema miljöförhållanden för dysapplikationer. Här är fördelarna med Lechlers dysor tydliga eftersom de är gjorda av mycket beständiga keramiska material med minimalt slitage. En kraftfull gasbehandling erbjuder en mängd olika metoder för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Med ett internationellt team av ingenjörer och processingenjörer utvecklar Lechler individuella lösningar och anpassar dem till utmaningarna. Vilka potentialer har er anläggning? Låt oss ta reda på det tillsammans. Kontakta oss gärna.

En överblick av applikationer inom cement industrin

En överblick av Lechler applikationerInjektion av vatten för att stabilisera malbädden och optimera malningsprocessen.Exakt kylning och behandling av heta rökgaser skapar säker och effektiv drift downstream.Kylning för att skydda anläggningskomponenter downstream och reducera mängden processgaser.Injektion för kompensering av temperaturtoppar eller ytterligare kylning före downcomer kanalen.SNCR process för reduktion av kväveoxider.Kylning av partiellt gasflöde för säker och effektiv drift downstream.Kontrollerbar och flerstegsinjektion för anläggningen för att säkerställa exakt SNCR-denitrifiering.Gaskylning i eller efter klinkerkylaren för att optimera, skydda och förbättra effektiviteten downstreamDet injicerade vattnet sänker temperaturen i kvarnen.

Rätt svar för alla krav

Med vårt breda sortiment av dysor och gasbehandlingssystem erbjuder vi den optimala lösningen för varje applikation.

Cement industri

En förutsättning för effektiv behandling av gas är att respektive processer förstås i detalj och gasbehandlingen anpassas därefter. Med vårt breda sortiment av dysor och gasbehandlingssystem erbjuder vi den optimala lösningen för varje applikation.

Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla den optimala lösningen för ert företag. Vi hjälper er bland annat med omfattande konsulttjänster som inkluderar processanalys och nyckelfärdiga lösningar.

Läs gärna våra tekniska rapporter och referensrapporter.

Referenser

Republic Cement Services, Inc. | Teresa Plant, Philippinen
Republic Cement Services, Inc. | Teresa Plant, PhilippinenVarioCool System: Reduzierung des durchschnittlichen Emissionsniveaus um 7,5% durch neues Zweistoff-Eindüssystem (in englisch)Läs nu (pdf, 1 MB)

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Applikationer

Gaskylning

Gaskylning

Denitrifiering (DeNOx)

Denitrifiering (DeNOx)