Våt avsvavling

Rökgasrening med kalksuspension

För våt avsvavling av rökgaser passeras den genom en absorberare (skrubber). Kalksuspension som sprayas i absorbern (kalksten eller kalkvatten) reagerar med svaveldioxiden i rökgasen. Ju bättre massaöverföring, desto effektivare är avsvavlingen.

Samtidigt med absorptionen är rökgaserna mättade med vattenånga. Den så kallade "rena gasen" släpps vanligtvis ut via en våt skorsten eller kyltorn. Vattnet som tappats i processen måste ersättas. Kalkslurryn som pumpas i cirkulation hålls kemiskt aktiv genom att ett mättat partiellt flöde dräneras upprepade gånger och ersätts med ny reaktiv suspension. Det dränerade delflödet innehåller gips, som - förenklat - är en reaktionsprodukt av kalk och svavel och kan säljas efter avvattning (t.ex. för gipsväggar i byggbranschen).

Våt avsvavling

Vår lösning

Speciella keramiska dysor används för att spraya kalksupsensionen in i absorbern. Dessa dysor bildar många små droppar från den pumpade suspensionen och därmed också en stor reaktionsyta för god massaöverföring. Det keramiska materialet tillåter lång livslängd trots att kalkslurryn, som har gips i sig, har nötande egenskaper. I konstruktionen lägger vi stor vikt på fria tvärsnitt så att mindre föroreningar i suspensionen inte kan stoppa igen dysorna. För ekonomisk drift kan dessa dysor anpassas till pumpens bästa effektivitetsområde. En dysa kan specificeras för de flesta processutmaningar. Förutom fullkons- och hålkonsdysor med olika sprayvinklar och flöden finns även TwinAbsorb-serien med patenterad rotationskompensation.

Absorptionszonen består av flera nivåer av dysor och ett horisontellt installerat droppavkiljarsystem, för att återföra de små dropparna som transporteras i gasströmmen till processen. Med våra högpresterande droppavskiljare kan du öka effektiviteten i din anläggning.

De fasta ämnena i suspensionen kan leda till beläggningar, t.ex. i droppavskiljaren, i inloppskanalen eller på rör, vilket kan leda till driftsproblem. Eftersom vatten alltid dras ut från kretsen genom avdunstning måste vatten matas in i absorbern, vilket kan och bör användas för rengöring. Lechlers skeddysor är bra för att rengöra rökgasinloppet. Lechlers fullkonsdysor används vanligtvis för rengöring av droppavskiljare.

Plast (t.ex. för rörledningar) och gummi (t.ex. packningar, gummifoder etc.) används ofta i en absorberare vars temperaturbetsändighet är lägre än temperaturen hos den okylda rökgasen. Normalt kyler suspensionen rökgaserna tillräckligt, men om till exempel matningspumpen slutar fungera kan plast och gummi förstöras. Små speciallegerade metalldysor är bra för detta ändamål. De tar över kylning under denna tid och därmed skyddar investeringen i rökavsvavlingsanläggningen.

Förslag på produkter

TwinAbsorb® dysa

TwinAbsorb

Dubbel fullkons- eller hålkonsdysa för våt rökgas avsvavling

Lechler TwinAbsorb dysorna med sin innovativa teknik säkerställer effektiv rökgasrening och tillförlitlig SO2 separation.

Läs mera Teknisk data (pdf, 6.16 MB)
Twin4Absorb dysa

Twin4Absorb

Perfect för optimering av befintliga skrubbers

Den vidare utvecklingen av TwinAbsorb ger ytterligare spraykollisioner med fyra överlappande spraykoner och därmed en mer aktiv reaktionsyta.

Läs mera Teknisk data (pdf, 6.16 MB)
Lechler droppavskiljarsystem

Lechler droppavskiljarsystem

Modulärt, kompakt, kombinerbart och effektivt.

De olika Lechler droppavskiljarsystemen kan kombineras med varandra beroende på individuella krav i förhållande till effektivitet och utrymme.

Läs mera Teknisk data (pdf, 5.22 MB)

Professionella rapporter

Rökgasrening - Modernisering och processoptimering av absorptionsanläggningar för våt rökgasavsvavling
Rökgasrening - Modernisering och processoptimering av absorptionsanläggningar för våt rökgasavsvavling Flue Gas Cleaning 2023, vgbe Workshop, Prag (Tjeckien)Thomas Schröder, Lechler GmbHLäs nu (pdf, 6 MB)
Wirkmechanismen von tangential angeströmten Sprühdüsen bei der Suspensionsausbringung
Wirkmechanismen von tangential angeströmten Sprühdüsen bei der Suspensionsausbringung10. VDI-Fachkonferenz REA-, SCR- und Entstaubungsanlagen in GroßkraftwerkenThomas SchröderLäs nu (pdf, 6 MB)
Sprühtechnologie ist entscheidend hilfreich für ein Kraftwerk zur Erzielung optimaler Leistung
Sprühtechnologie ist entscheidend hilfreich für ein Kraftwerk zur Erzielung optimaler LeistungASME Power Conference 2009, Albuquerque (New Mexico), USARobert E. Van Durme, P.E.Läs nu (pdf, 450 KB)
Verbesserung der REA-Absorber- und ESP-Leistung im Kraftwerk Iskenderun
Verbesserung der REA-Absorber- und ESP-Leistung im Kraftwerk IskenderunVGB PowerTechGürkan Atmaca, Werner Stratmann and Birgit WortmannLäs nu (pdf, 12 MB)

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Energiproduktion

Energiproduktion

Miljökrav/konkurrens inom energiproduktion kräver kostnadsminskningar och minimering av utsläpp. Gasbehandlingssystem kan ge ett avgörande bidrag - förutsatt att processerna förstås i detalj och gasbehandlingen anpassas därefter.Energiproduktion
Droppavskiljare

Droppavskiljare

Droppavskiljarsystem används för separering av vätskedroppar från strömmande gasformiga medier såsom luft eller processgaser, som ett väsentligt funktionellt element i processteknik och gasrengöringsapplikationer.Droppavskiljare