TwinAbsorb® EV
TwinAbsorb® EH
TwinAbsorb® V
TwinAbsorb® H

TwinAbsorb och TwinAbsorbPRO

Dysor för våt rökgas avsvavling

Denna innovativa teknik med Lechlers TwinAbsorb dysor säkerställer en effektiv rökgasrening och tillförlitlig SO2 separation. Deras förbättrade effektivitet, de minskade driftskostnaderna tillsammans med de låga underhållskostnaderna gör TwinAbsorb dysorna till ett bra val för kraftverksoperatörer, men också för operatörer av avfallsförbrännigsanläggningar med våta rökgasreningsprocesser.

Den patenterade TwinAbsorbPRO-serien genererar variabla asymmetriska sprutmönster. Denna ytterligare funktion säkerställer att kalksuspensionen fördelas så effektivt som möjligt i skrubbern, vilket innebär att den största möjliga reaktionsytan ständigt är tillgänglig för absorptionsprocessen. Dessutom kan armaturer, väggytor och rörledningar skyddas mycket bättre mot slitage. Förutom TwinAbsorb-seriens beprövade egenskaper att stimulera avsvavling/absorptionsprocessen specifikt genom turbulensgenererande motroterande rotation av sprutkonerna, intensiv sekundärförstoftning av sprayen samt högre differentialhastigheter mellan gas och sprutmedium, skapar nu de variabla sprutmönstren ytterligare förutsättningar för betydande processtekniska fördelar samtidigt som drifts- och underhållskostnaderna minskas.

Teknisk data (pdf, 6 MB)

Egenskaper

Sprayvinkel
SprayvinkelEnligt kundens krav
Alla anslutningstyper möjliga
Alla anslutningstyper möjligaFläns, lamineringsanslutning, rund gänga, klämanslutning
Version
VersionGår att få som hålkons eller fullkonsdysa
Version
VersionSom enkel- eller dubbelsidig dysa
Clogg-proof
Clogg-proofpå grund av stora tvärsnitt
Självdränerande
Självdränerande
Material version
Material versionsom SiC/SiSiC

TwinAbsorb-dysorna kännetecknas av den patenterade tekniken för dubbel hålkon eller dubbel fullkon med endast ett inflöde. Genom en fördubbling av spraykonen bildar dysan fler fina droppar (SMD D32) jämfört med dysor med enkel spraykon. TwinAbsorb är inte bara fördelaktig med stora flöden per dysa. När man bibehåller de positiva egenskaperna hos standard tangentiella fullkons eller hålkons dysor resulterar detta i ytterligare processrelaterade fördelar:

 • Förbättrat materialutbyte från högre relativa hastigheter från gasflödet
 • Ingen introduktion av ytterligare virvlande i gasflödet
 • Stöder en mer enhetlig gasfördelning över tvärsnittet
 • Minskat vridmoment på rörledningarna

Med de dubbelsidiga TwinAbsorb-dysorna TAV och TAH uppstår ytterligare processrelaterade fördelar från spraystrålarna riktade uppåt och nedåt med motsats roterande spray

 • Fördubbling av de hydrauliska spraynivåerna jämfört med enkelriktade dysor
 • Minskat tryckförlust vid användning i motflödes torn
 • Ökad uppehållstid för dropparna i gasflödet
 • Ökade turbulenser i dropparna för aktivare utbyte

TwinAbsorb/TwinAbsorbPRO dysvarianter

Spraybild TwinAbsorb® liksidig dubbel fullkonsdysa (TAEV)

TwinAbsorb/TwinAbsorbPRO liksidig dubbel fullkonsdysa (TAEV)

Den beprövade liksidiga dubbel fullkonsdysan TAEV genererar två fullkoner med endast ett inflöde.

 • Optimerad täckning av tornets kantzoner jämfört med konventionella fullkonsdysor.
 • Minskad vätskeförlust på väggen jämfört med hålkonsdysor.
Spraybild TwinAbsorb® liksidig hålkonsdysa (TAEH)

TwinAbsorb/TwinAbsorbPRO liksidig dubbel hålkonsdysa (TAEH)

Den beprövade liksidiga dubbel hålkonsdysan TAEH genererar två fullkoner med endast ett inflöde.

 • Genom optimering av den sekundära atomiseringen sker en mycket effektiv alstring av fina droppar i kollisionsområdet utan ytterligare energi.
 • Samtidigt uppnås en förbättrad täckning av tornets tvärsnitt jämfört med konventionella hålkonsdysor.
 • Förstorad utbytesyta jämfört med fullkonsdysor.
TwinAbsorb® dubbel fullkonsdysa (TAV)

TwinAbsorb/TwinAbsorbPRO dubbel fullkonsdysa (TAV)

Den beprövade tvåriktade dubbel fullkonsdysan TAV genererar två fullkoner vars sprayer roterar i motsatt riktning till varandra.

 • Bättre täckning av tornets kantzoner jämfört med konventionella fullkonsdysor.
 • Minskad vätskeförlust på väggen jämfört med hålkonsdysor.
TwinAbsorb® dubbel hålkonsdysa (TAH)

TwinAbsorb/TwinAbsorbPRO dubbel hålkonsdysa (TAH)

Den beprövade tvåriktade dubbel hålkonsdysan TAH genererar två fullkoner vars sprayer roterar i motsatt riktning till varandra.

 • Genom att fördubbla kollisionsområdet intensifieras den sekundära atomiseringen och därmed genereras en aktiverad yta för snabbt materialutbyte.

Lechler kan stödja Er med process orienterad dyskonfiguration som möter era krav. Kontakta oss gärna.

Processorienterad dyskonfigurationProcessorienterad dyskonfiguration

Användning

 • Separation av HCI/HF i torn för syratvätt genom injektion av råa syror
 • SO2 separation i rökgas rening genom injektion av kalkslurry / kalksuspension
 • Colling och mättande av rökgasen

Applikationer

Avsvavling (DeSOx)

Professionell separering av miljöskadliga svaveloxider.

Tekniska rapporter

Rökgasrening - Utmanande förhållanden i rökgasskrubbrar (på engelska)
Rökgasrening - Utmanande förhållanden i rökgasskrubbrar (på engelska)Rökgasrening 2024, vgbe Workshop, Frankfurt/Main (Tyskland)Thomas Schröder, Lechler GmbHLäs nu (pdf, 6 MB)
Rökgasrening - Modernisering och processoptimering av absorptionsanläggningar för våt rökgasavsvavling
Rökgasrening - Modernisering och processoptimering av absorptionsanläggningar för våt rökgasavsvavling Flue Gas Cleaning 2023, vgbe Workshop, Prag (Tjeckien)Thomas Schröder, Lechler GmbHLäs nu (pdf, 6 MB)
Wirkmechanismen von tangential angeströmten Sprühdüsen bei der Suspensionsausbringung
Wirkmechanismen von tangential angeströmten Sprühdüsen bei der Suspensionsausbringung10. VDI-Fachkonferenz REA-, SCR- und Entstaubungsanlagen in GroßkraftwerkenThomas SchröderLäs nu (pdf, 6 MB)
Sprühtechnologie ist entscheidend hilfreich für ein Kraftwerk zur Erzielung optimaler Leistung
Sprühtechnologie ist entscheidend hilfreich für ein Kraftwerk zur Erzielung optimaler LeistungASME Power Conference 2009, Albuquerque (New Mexico), USARobert E. Van Durme, P.E.Läs nu (pdf, 450 KB)
Verbesserung der REA-Absorber- und ESP-Leistung im Kraftwerk Iskenderun
Verbesserung der REA-Absorber- und ESP-Leistung im Kraftwerk IskenderunVGB PowerTechGürkan Atmaca, Werner Stratmann and Birgit WortmannLäs nu (pdf, 12 MB)