Dyslansar och system för denitrifiering

I DeNOx-applikationer används i regel pneumatiska dysor. Därigenom atomiseras reagensen med tryckluft. Fördelen som pneumatiska dysorna har jämfört med vätskedysor ligger i droppstorlekens kontrollerbarhet och i allmänhet förverkligandet av kontrollen av flödesområdet. På grund av de olika lokala förhållandena och de olika reagensegenskaperna på vätskan måste det vara möjligt att kontrollera droppstorleken och därmed penetrationsdjupet. Vårt sortiment av lösningar inkluderar olika DeNOx-system för olika angivna gränser. Vi hjälper er att hitta en individuell lösning som passar Er.

Lechler Dyslansar och system för denitrifiering

Översikt

Laval-Dysa (för DeNOx-applikationer)

Laval dyslansar

Speciella pneumatiska dysor för DeNOx applikationer. I DeNOx-applikationer med SNCR-processer används vanligtvis små Laval dysor. Dessa dysor kännetecknas av hög urladdningshastighet, vilket möjliggör att det optimala droppspektrumet införs i reaktorn med ett stort penetrationsdjup.

Laval Dyslansar
Laval-Flatstråledysa (för DeNOx-applikationer)

Lansar med Laval flatstråledysor

Speciella pneumatiska dysor för DeNOx applikationer. Lechlers laval flatstråledysa är en speciell dysa designad för att uppfylla de specifika kraven i SCR- och SNCR-processerna. Luft / vätskeblandningen går ut via tre sprayhål för att skapa en bred och plan spray med en ännu bättre yttäckning.

Lansar med Laval flatstråledysor
1AW-Dysor

1AW dyslansar

Pneumatiska dysor med de minsta dropparna. Denna pneumatiska dysa möjliggör minsta droppstorlek och kortaste avdunstningsavstånd, samtidigt som det möjliggör mycket god kontroll av flödet. Klusterhuvuden designade speciellt för dessa dysor multiplicerar flödet och anpassar spraymönstret till kraven vid injektionsstället.

1AW Dyslansar
MasterNOx-Dysa

MasterNOx dyslansar

Pneumatiska dysor med mindre yttre mått. Dysorna speciellt utvecklade för eftermontering av befintliga kraftverk kännetecknas av en liten ytterdiameter.

MasterNOx dyslansar
KSD0 dysa

KSD dyslansar

Nogrann atomisering av urealösning. Dessa tryckluftdysor arbetar enligt principen av extern blandning och har därför en benägenhet till mindre kristallisation när urea injiceras.

KSD dyslansar
VarioJet Dyslansar

VarioJet dyslansar

Pneumatiskadysor med stor öppningsvinkel för jämn fördelning av vätskan. VarioJet-dysan är idealiska för användning i DeNOx-teknik. De kännetecknas av sin låga luftförbrukning.

VarioJet Dyslansar
SmartNOx® Injektionssystem

Denitrifieringssystemet VarioClean – NOx

Det kraftfulla startsystemet för denitrifiering. Lechler VarioClean – NOx är ett bra system för SNCR-processen. Standardiserade enheter med fasta komponenter gör den prisvärd, samtidigt som Lechlers berömda högkvalitativa standard bibehålls.

VarioClean – NOx
VarioClean® – NOx

Denitrifieringssystemet VarioClean – heSNCR

Denitrifieringssytemet som växer med er. Lechler sammarbetar med STEAG för att utveckla ett SNCR-koncept som på ett tillförlitligt sätt säkerställer överensstämmelse med giltiga gränsvärden. Beroende på bestämmelserna kan modulsystemet VarioClean - heSNCR uppgraderas flexibelt.

VarioClean – heSNCR