Spillback dysor RS 6 och RS 12
Spillbackdysa RS6
Spillbackdysa RS12

Spillback dyslansar

Tryckluftsfri atomisering

Lechlers spillback dysor atomiserar vätskorna som en hålkon. Denna vätskedysa fungerar enligt tryckatomiserings principen. Jämfört med vanliga vätskedysor matas vattnet till dysan med ett konstant matningstryck (t.ex. 35 bar), oberoende av det atomiserade flödet.

Teknisk data (pdf, 2 MB)

Egenskaper

Sprayvinkel på enstaka dysa
Sprayvinkel på enstaka dysa90° eller 60° som hålkon
Hög turn-down ratio
Hög turn-down ratioupp till 12:1
Låga driftskostnader
Låga driftskostnaderdå det inte behövs tryckluft
Jämn vätskefördelning
Jämn vätskefördelningöver hela kontrollområdet
Typiska tryckområden
Typiska tryckområden35 bar, g vid dysan

Mängden injicerad vätska justeras via en reglerventil i avloppsledningen, varigenom en del av flödet tas från inloppsflödet och återförs till tanken. Det maximala atomiserade flödet uppnås med reglerventilen stängd. Jämn atomisering uppnås över hela kontrollområdet.

Användning

  • Gaskylning i mellanstora och stora avdunstningskylare
  • Gaskylning i klinker kylare
  • Gaskylning i cirkulerande fluidiserad bädd för SO2 separation

Applikationer

Avsvavling (DeSOx)

Professionell separering av miljöskadliga svaveloxider.

Funktionen av Spillback dyslansar

Själva dysorna är designade så att de är underhållsvänliga och kan snabbt rengöras och bytas ut på dyslansarna utan stor ansträngning.

Våra dyslansar är kundanpassade versioner som var och en är skräddarsydda med tanke på de lokala och processrelaterade omständigheterna. Vi rekommenderar ett slitskyddsrör eller en slitbricka med förstärkt väggtjocklek för att öka livslängden.

Beroende på kundernas krav kan lansarna bland annat utrustas med följande alternativ:

  • Tätningsluft för att skydda dysan mot kalkning
  • Skjutanordning för att ändra utskjutande längden
  • Kolvgrind, DIN eller specialfläns
  • Förmonterade tillbehörssatser för vätske anslutningen

Funktionalitet och egenskaper hos ett spillbackdysa (engelska)

Dessa applikationer kan också vara av intresse

VarioCool® injektionssystem