Fluid dynamics process simulering

Tvättorn för behandling av processgaser.

Tvättorn för behandling av processgaser

Uppgiften

Avsvavling av rökgaser är en av de mest kända "gastvättprocesserna". Dessutom finns det otaliga andra tvättprinciper som denitrifiering eller rengöring av partikelfyllda gasflöden. Alla tvättorn har dock en sak gemensamt: Genom att använda spraydysor ska gasbehandlingen fungera så effektivt som möjligt över kortast möjliga avstånd eller i minsta möjliga utrymme, samtidigt som det ger tillräcklig flexibilitet för alla belastningar. Flödesimuleringen hjälper i detta fall att bestämma tre nyckelfaktorer:

  • Val av dysa
  • Dysarrangemang
  • Driftspunkt(er)

Med tanke på kraven bestämmer vi den optimala tvättkonfigurationen för varje process. En droppavskiljare downstream är obligatorisk i de flesta tvättorn. Återigen här kan flödesimulering hjälpa till med en anpassad design.

Resultatet

  • Optimal användning av tillgängligt installationsutrymme
  • Maximal effektivitet vid användning av dyra förbrukningsvaror
  • Energieffektiv användning av pump och fläkt
  • Hög driftsäkerhet
  • Hög flexibilitet