Fluid dynamics process simulering

Svavelsyrainjektion för rening och kylning av processgaser med svaveltrioxid

Svavelsyrainjektion för rening och kylning av processgaser med svaveltrioxid

Uppgiften

En komplex, varm processgas ska rengöras genom intensiv kylning under syrans daggpunkt. I detta fall reagerar SO2 och SO3 som finns i gasen tillsammans med den injicerade lägre koncentrerade svavelsyralösningen för att bilda svavelsyra. Denna svavelsyra kondenseras på de kalla dropparna och samlas i slutet av reaktorn i flytande form. I detta tillstånd kan den bearbetas relativt enkelt. Resultatet är en SO3-fri, kall rökgas. Lechler stödjer er i planeringen av dessa komplexa processer och hjälper till att undvika explosiva och dyra experiment.

Resultatet

  • Minimering av dyra och farliga experiment
  • Optimalt val av dysa och placering för effektiv och säker drift
  • Design av nödvändigt installationsutrymme för quenchprocessen
  • Beräkning av utloppstemperaturer för flytande och gasformiga produkter