Spillback Dyslansar
Spillbackdysa RS II-3, Funktionsritning
Spillbackdysa RS II-3
Spillbackdysa RS6
Spillbackdysa RS12

Spillback Dyslansar

Med den nya generationen av RS II-3 dysor, kan droppstorleken D32 vid 35 bar, g reduceras till 85-130 µm över användningsområdet för hela serien. Flera fallstudier för gaskyltorn har visat att erforderligt avdunstningsavstånd kan minskas med upp till 50% jämfört med konventionella spillback dysor.

Teknisk data (pdf, 2 MB)

Egenskaper

Sprayvinkel
Sprayvinkel90° hålkon
Hög turn-down ratio
Hög turn-down ratio10:1 (upp till 12:1)
Låga driftskostnader
Låga driftskostnaderdå det inte behövs tryckluft
Jämn vätskeatomisering
Jämn vätskeatomiseringöver hela kontrollområdet
Typiska tryckområden
Typiska tryckområdenav 35 bar, g vid dysan

Spillback dysan är en vätskedysa som atomiserar vätskan i formen av en hålkon. Jämfört med vanliga vätskedysor matas vattnet till dysan med ett konstant matningstryck (t.ex. 35 bar), oberoende av det atomiserade flödet.

Mängden sprayad vätska justeras via en reglerventil i avloppsledningen, varigenom en del av flödet tas från inloppsflödet och återförs till tanken. Det maximala atomiserade flödet uppnås med reglerventilen stängd. En homogen atomisering kan uppnås över hela kontrollområdet.

Användning

  • „„Gaskylning i medelstora och små gaskyltorn
  • Gaskylning i klinkerkylare

Applikationer

Avdunstnings och klor-bypass kylare

Avdunstnings och klor-bypass kylare

Klinkerkylare

Klinkerkylare

Dry desulphurization

Torr avsvavling

Funktionen av Spillback Dyslansar

Våra dyslansar tillverkas på projektbaserad basis med hänsyn till de lokala och processrelaterade förhållandena. Detta säkerställer att sprayen placeras och riktas optimalt i rökgaskanalen.

Dysorna har sådan design att de kräver mindre underhåll och kan snabbt rengöras eller bytas ut med minimal ansträngning.

Dyslansarna finns med många alternativ, inklusive men inte begränsat till:

  • „Skyddsrör för att öka livslängden vid högre temperaturer, höga dammbelastningar och aggressiva gaser, alternativt med skyddsluft.
  • Styrskena för att underlätta installation av lans
  • Kilfläns, standardfläns eller specialfläns
  • Växlingsanordning för att ändra insättningslängden
  • Förmonterade tillbehörssatser för anslutning av processmedier
  • Ytterligare specialanpassningar inklusive slitskydd, isolering, vattenkylning eller beläggning

Funktionalitet och egenskaper hos ett spillbackdysa (engelska)

Montering RS II-3 Spillbackdysa (engelska)

Demontering RS II-3 Spillbackdysa (engelska)