Nekrolog

Den tidigare verkställande direktören för Lechler GmbH i Metzingen, Guido Kunzmann, har avlidit vid en ålder av 55 år efter en långvarig sjukdom.

Guido Kunzmann

Efter att ha studerat flygteknik och samlat sin första yrkeserfarenhet inom försäljning började Kunzmann sin karriär vid Lechler i december 1997 som en distriktsförsäljningschef på exportavdelningen.

Med sin omfattande expertis, utmärkta kunskaper i engelska och entusiasmen för andra kulturer reste han runt speciellt i Asien och fann nya kunder, försäljare och order till Lechler. År 2002 gav VD:n Prof. Walter H. Lechler honom i uppgift att sätta upp ett dotterbolag i Kina.

Grundandet av företaget år 2004 utgjorde startskottet till en lång framgångshistoria för Lechler i Kina. Man grundande en produktionsenhet i Kina år 2008 och omstrukturerade det kinesiska företaget med ett nytt säte i Jintan.

Som global divisionsschef var Guido Kunzmann ansvarig för den Industriella dysavdelningen från och med år 2005. År 2010 utnämnde Prof. Lechler sedan Kunzmann till verkställande direktör och sida vid sida fortsatte de leda företaget. Under de kommande åren fick Kunzmann ta över ansvaret för allt fler divisioner och fick det operativa ansvaret för hela Lechler gruppen.

Som verkställande direktör gjorde han beslut som präglades av förutseende, empati, uthållighet och karaktärsstyrka. Samtidigt involverade han alltid dom berörda divisionerna, ledarna och de anställda samt delegerade uppgifter och gav ansvar med mycket stort förtroende.

Med kännedom om sin obotliga sjukdom avgick Guido Kunzmann från sin befattning som verkställande direktör under slutet av år 2021 och gav över ansvaret till nuvarande ledningen i god ordning och med en stor framsynthet.

Han skapade på så sätt förutsättningarna för en framgångsrik och mänsklig kontinuitet för Lechler GmbH och Lechler gruppen globalt, i samma anda som Prof. Lechler, som avled år 2018. Som en rådgivare stod han vid ledningens sida ända in i det sista.

Guido Kunzmann har på många sätt präglat Lechler. Han har ledsagat otaliga anställda under en lång tid: som en mentor, ledare och rådgivare, som en kollega, följeslagare och vän.

Kunzmann var också alltid en lättillgänglig kontaktperson för omvärlden kring Lechler GmbH i Metzingen. Han hade till exempel många kontakter inom stadsförvaltningen tack vare de många byggprojekt som företaget genomförde. Han deltog också regelbundet i Metzingen Business Talks och utbytte tankar och idéer med andra företagsledare i Metzingen.

I den årliga presskonferensen informerade Kunzmann de lokala dagstidningarna alltid med öppenhet och transparens om den ekonomiska situationen för företaget som är baserat i Metzingen. Ett företag som under hans beskydd utvecklades till en av de mest attraktiva och tillförlitliga arbetsgivarna i Erms Valley och vida omkring. 

Guido Kuntzmann efterlämnar hustru och en dotter.

Till översikt