Ny ledningsgrupp på Lechler

Det skedde en omorganisering av styrelsen på Lechler GmbH från och med den 1 januari 2022. Den mångårige styrelseordföranden, Guido Kunzmann, avgick från sin position på grund av hälsoskäl i slutet av 2021.

Guido Kunzmann hade ett bestående inflytande på företagets utveckling och formade det till Europas nr 1 inom dysteknik. Under hans ledning investerade företaget rejält flera gånger i Metzingen, senast i det nya logistikcentret. Kunzmann har också spelat en nyckelroll i att driva på internationaliseringsprocessen, till exempel med byggandet av en helt ny fabrik i Kina. Kunzmann kommer att stanna kvar i företaget som rådgivare och dragare av särskilda projekt.

Patrick Muff, som varit ansvarig för försäljning och marknadsföring i styrelsen, kommer i framtiden att leda Lechlers verksamhet som ensam verkställande direktör, med stöd av en kvalificerad och motiverad ledningsgrupp. Det ekonomiskt sunda företaget ser sig därför väl positionerat för att fortsätta de senaste årens positiva utveckling i Kunzmanns anda.

Patrick Muff (links) und Guido Kunzmann (rechts)
Patrick Muff (vänster) och Guido Kunzmann (höger)

Till översikt