Den nya elektriska stängningsventilen från Lechler - belönad med Innovation Award Silver Medal

Elektrisk individuell munstycksstyrning i fältsprutans bom med ESV-ventil är en avgörande komponent när det gäller Smart Farming.

[Translate to Swedish:] Lechler ESV (Elektrisches Schließ-Ventil)

Precisionen i tillämpningen kan ökas ytterligare. Detta gör det möjligt att spara på växtskyddsmedel och flytande gödselmedel, effektivisera tillämpningen, skydda miljön och avlasta användaren under långa arbetsdagar och nattarbete med automatiserad omkoppling av ett enda munstycke.

Fördelarna i korthet:

 • ESV består av en enhet inkl. kabel
 • Enkel kabeldragning möjliggör enkel eftermontering
 • Låg strömförbrukning tack vare patenterad laddningsstyrning, vilket gör att även stora arbetsbredder är möjliga utan mellanliggande strömförsörjning.
 • Energilagring (Supercap) möjliggör nödstoppsfunktion
 • Automatisk självkonfigurering av ventilerna (CAN-buss) vid idrifttagning.
 • Tack vare energin från superkapslarna kan strömförsörjningen säkerställas även på äldre traktorer.
 • Funktionell tillförlitlighet tack vare inkapslad elektronik och ventilation av ventilerna.
 • Små sektionsbredder ner till 0,25 m gör det möjligt att minska överlappningar.
 • Delbreddssektioner kan definieras fritt, t.ex. för bäddbehandling vid grönsaksodling.
 • Hög precision tack vare korta växlingscykler (300 ms för öppning) i enlighet med Smart Farming (Farming 4.0).
 • Kommunikationsförmåga med ISOBUS möjliggör integrering i befintliga GPS-system.

ESV-ventilerna passar till alla vanliga bärare med ett eller flera munstycken. Monteringen på bommen på fältsprutan är extremt enkel och sker snabbt genom att bara ansluta kablarna via stickpropp och uttag. Komplexa kabelsystem och mellanliggande matningar behövs inte. Efter installationen, varje gång fältsprutan tas i drift eller till och med när en ventil byts ut, konfigureras ESV-ventilerna helt automatiskt via CAN-bussen. Via fältsprutans terminal kan alla varianter användas, från styrning av ett enda munstycke till individuell bestämning av bomsektioner.

På grund av den ständiga övervakningen av ESV-ventilerna under drift är felaktiga tillämpningar som orsakas av icke-fungerande ventiler uteslutna. Om det till exempel finns ett tekniskt fel i ventilen eller om strömförsörjningen går sönder, går ventilen över till nödstopp. Ventilen stänger och meddelar via terminalen. Munstyckena droppar inte och skyddar därför effektivt mot punktinsläpp. ESV-ventilerna har en hög driftsäkerhet även under svåra driftsförhållanden. Stickpropparna i skyddsklass IP68 är damm- och vattentäta. Elektroniken i ventilen är inkapslad. Vibrationer påverkar inte ventilen under drift och korrosion av elektroniken är utesluten. Strömförbrukningen för varje enskild ventil begränsas av en laddningsregulator. Totalt sett kan även stora arbetsbredder försörjas med endast en kabelsamling utan ytterligare mellanliggande strömförsörjning. Dessutom får ventilerna under drift stöd av energi från superkapslarna när de växlar. Detta innebär att även äldre traktorer kan garantera strömförsörjningen under användning.

Den praktiska lämpligheten har bevisats i laboratoriet och i fälttester under flera år med mer än 1 000 hektar användningsområde för växtskydd och flytande gödsel.

Ytterligare produktinformation

Till översikt