För bättre luft: Skrubber med Lechler-munstycken och droppavskiljare

Utsläppen av luftföroreningar från fartyg måste minskas från och med den 01.01.2020. Lechlers munstycken hjälper till med detta.

[Translate to Swedish:] Für bessere Luft: Scrubber mit Lechler Düsen und Tropfenabscheidern

Från och med den 1 januari 2020 måste alla fartyg på öppet hav använda marina bränslen med en svavelhalt på högst 0,5 % (för närvarande tillåtet: 3,5 %) i enlighet med IMO:s (International Maritime Organization) bestämmelser. Syftet är att ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar.

För att uppnå ett kraftigt förbättrat miljöskydd måste den så kallade globala svavelgränsen, även känd som svaveltaket, följas i hela världen från och med 2020.

 

Till översikt