Flatstråledysor

Lechlers flatstråledysor har en jämn vätskefördelning och spraytryck. De kraftiga strålarna genereras med sprayvinklar upp till 140 °. Dysor med små flöden är lämpade för befuktning och sprayning i allmänhet. Dysans flödesgeometri gör det möjligt att producera exakta, kompakta strålar.

Video på flatstråledysans funktion

Flatstråledysor | Översikt (pdf, 1.41 MB)
Lechler Flatstråledysor

Produktgrupper

Lechler Lågtryckdysor

Lågtrycksdysor

Produktsortimentet på lågtrycksdysor inkluderar serierna 610, 612, 616/617, 632/633, 652, 652.xxx.8H.03, 612.xx.5E.03, 656/657, 660, 664/665, 646, 688/689, 686 och 684.

Lågtryckdysor
Lechler Flatstråledysor serie 608

Högtrycksdysor

Produktsortimentet på högtrycksdysor inkluderar serierna 602, 608, 652 och 6FH med stabilisator.

Högtrycksdysor
Lechler Dysor för ytbehandling

Dyssystem för ytbehandling

Serie 676/677 MEMOSPRAY
Kulled, kan vridas i alla riktningar med 20°. Snabb montering. Lätt justering och rengöring.

Serie 676 "Easy-Clip"
Kulled, kan vridas i alla riktningar med 30°. Snabb montering. Lätt justering och rengöring.

Dyssystem för ytbehandling
Lechler Flatstråledysor serie 676

Vridbara dysor

Vridbara dysor för noggrann justering av sprayriktningen. Inga packningar. Lång livslängd.

Vridbara dysor