Fullkonsdysor

Det finns en skillnad mellan axiella fullkonsdysor och tangentiella fullkonsdysor. Axiella fullkonsdysorna ger en jämn fördelning av vätskan över ett cirkulärt område. Tangentiella fullkonsdysorna fungerar utan virvelinsert och är därför non-clogging.

Video på funktionen av fullkonsdysor

Fullkonsdysor | Översikt (pdf, 973.59 KB)
Lechler Fullkonsdysor

Serier

Lechler Axiella fullkonsdysor

Axiella fullkonsdysor

Lechlers fullkonsdysor har en jämn vätskefördelning över hela den cirkulära arean. Den höga fördelningsprecisionen uppnås genom att orientera vätskeinloppet mot mitten av virvelkammaren i dysan. Den optimerade virvelinsatsen i x-stil säkerställer hög driftsäkerhet tack vare stora fria tvärsnitt.

Axiella fullkonsdysor
Tangentiella fullkonsdysor

Tangentiella fullkonsdysor

Tangentiella fullkonsdysor är till exempel lämpade för sprayning av vätskor med en hög mängd fasta partiklar eller för brandbekämpningstillämpningar. Vätskan som skall atomiseras tillförs excentriskt till en virvelkammare, där den sätts i rotation. Tangentiella fullkonsdysor är fria från virvelinsatser. Därför är de clogg-proof. Fullkonen erhålls med hjälp av speciellt anordnade spår, frästa i dysans botten, vilket får en tillräcklig del av det roterande vätskeflödet att avvika till mitten av virvelkammaren. Därigenom uppnås en homogen areafördelning av den sprayade vätskan.

Tangentiella fullkonsdysor
Lechler Klusterdysor

Klusterdysor

Klusterdysor uppnår en mycket stor yta av den sprayade vätskan genom användning av flera enstaka atomiseringsdysor. Där det behövs en fin dimliknande fullkonsatomisering med relativt stora flöden, t.ex. gasutbytesprocesser, ångkylning eller dammkontroll, har Lechlers klusterdysor avgörande fördelar: överlappande hålkoner bildar en fin atomisering med ökad droppyta. Dessa fina droppar kan inte uppnås med en spraydysa med endast en öppning med samma flöde. Den ökade droppytan hos den atomiserade vätskan ger stor effektivitet i applikationer för gasbehandling och kylning.

Klusterdysor
Lechler Deflector-plate dysor

Deflector-plate dysor

Lechlers deflector-plate dysor är non-clogging dysor utan virvelinsatser. Den är VDS-godkänd och kan användas för brandbekämpning och broadcast sprayning.

Deflector-plate dysor