Hålkonsdysor

Två typer av hålkonsdysor – axiella hålkonsdysor och tangentiella hålkonsdysor:

Med de axiella hålkonsdysorna tillförs vätskan axiellt. I de tangentiella hålkonsdysorna skapar ett tangentiellt vätskeinlopp i dysans virvelkammare rotation i vätskan.

Video på funktionen av hålkonsdysor

Hålkonsdysor | Översikt (pdf, 980.72 KB)
Lechler Hålkonsdysor

Serier

Axiella-Hålkonsdysor

Axiella-Hålkonsdysor

  • „Finaste dropparna
  • „Minsta tvärsnitten
  • Maximal sprayvinkel: 90°
Axiella hålkonsdysor
Tangentiella Hålkonsdysor

Tangentiella-Hålkonsdysor

  • Större droppar än på de axiella hålkonsdysorna
  • Stora tvärsnitt
  • Bred sprayvinkel upp till 130°
  • Självrengörande, non-clogging
Tangentiella hålkonsdysor