Tryckluftdysor

Effektivitet kan vara tyst

Tryckluftsdysor används för koncentrerad, målinriktad applicering av luft eller mättad ånga. Dessa har vanligtvis flatstråle eller punktstråle. Då man använder konventionella luftdysor, där luften helt enkelt blåses genom ett hål, uppstår ofta höga väsande ljud. För att undvika dessa obehagliga ljud har vi utvecklat speciella flerkanaliga tryckluftsdysor som är tysta och även ekonomiska i luftförbrukningen.

Spraybild Tryckluftsdysor

Tryckuftsdysor har en sprayvinkel, även om det verkar osannolikt vid första anblicken. Då luften släpps ut medföljer den omgivande luften, vilket resulterar i en utvidgning av sprayen. Sprayvinkeln är ca. 20 °.


Era fördelar då ni använder Lechlers tryckluftsdysor

 • Reducerad ljudnivå
 • „„Samma blåskraft med lägre tryck
 • Reducerad luftförbrukning
 • Förbättrad blåseffektivitet vid större avstånd
 • Minskade driftskostnader

Tre fördelar för er

Fördel 1.: Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Lechlers dysor gör det möjligt att minska tryckluftsförbrukningen med upp till 45% jämfört med öppna rör. Detta medför minskande energikostnader och i med det ett växandanvändningsområdet för tryckluft.

Fördel 2.: Säkerhet

Säkerhet

Den unika utformningen av våra dysor gör att ljudnivån kan sänkas med upp till 25% jämfört med konventionella lösningar. Detta minskar också bullerrelaterad stress. Eftersom koncentrationen sjunker till följd av bullerrelaterad stress har användningen av dysor med låg ljudnivå en positiv effekt på produktionskvaliteten.

Fördel 3.: Service

Service

En perfekt lösning måste anpassas optimalt till exakta krav. Vi ger Er gärna råd om användningen av tryckluftsdysor. Kontakta oss och låt oss definiera den bästa möjliga lösningen tillsammans för förbättrad kvalitet och optimerad processsäkerhet.

Lechlers tryckluftsdysor är beprävade på många områden inom industrin

Applikation: Rengöring och blås borttagning

Tryckluftsdysor används ofta för att blåsa bort spån.

Era fördelar:

 • Effektiv blåsbortagning av spån
 • Reducerad ljudnivå (t.ex. med Lechlers Whisperblast dysa)
 • Fast installation eller anslutning till luftpistol möjlig
Tryckluftsdysor för kylning

Applikation: Kylning

Förutom att kyla med vatten kan ytor också kylas med luft och andra gaser.

Era fördelar:

 • Kylning av ytan utan vatten
 • Enhetlig kyleffekt
 • Reducerad ljudnivå tack vare flerkanaliga tryckluftsdysor
Tryckluftsdysor för torkning

Applikation: Torkning

I dryckesindustrin kan droppar förekomma på flaskorna under påfyllningsprocessen.

Era fördelar:

 • Avlägsnande av oönskade vätskedroppar (t.ex. i fyllningsprocesser)
 • Förbättrad utskrift på etikett
 • Högre produktivitet tack vare snabbare torktider
Tryckluftsdysor för sortering

Applikation: Sortering

Genom att använda korta pulser kan tryckluftsdysor sortera objekt.

Era fördelar:

 • Bortblåsning och sortering av föremål på transportband
 • Noggrann kontroll med korta, kraftfulla luftpulser
 • Ingen kontakt med föremål, hygienisk användning
Tryckluftsdysor för jonisering

Applikation: Jonisering

Halvledarindustrin använder tryckluftsdysor för att tillföra joniserad luft till tillverkningsprocessen.

Era fördelar:

 • Joniserad luft som tillförs till tillverkningsprocessen
 • Ingen uppbyggnad av statisk elektricitet
 • Kvalitetssäkring i halvledarindustrin
Tryckluftsdysor för att skapa en luftridå

Applikation: Skapa en luftridå

Om tryckluftsdysorna är ordnade nära varandra är det möjligt att skapa en stängd luftridå.

Era fördelar:

 • Stängd luftridå skapad av överlappande luftstrålezoner
 • Damm- och vätskebarriär som är skonsam mot produktmaterialet
 • Kvalitetssäkring i smutskänsliga processer

Mätbart fler fördelar med Lechlers tryckluftsdysor

Modern teknologi för tryckluftsdysorstår medför högre effektivitet och mindre buller. Vår omfattande kunskap om dysteknik i kombination med en djup förståelse för applikationsspecifika krav utgör grunden för produkter med exceptionell prestanda och tillförlitlighet. Lechlers tryckluftsdysor erbjuder därför:

 • större mätbart spraymönster,
 • högre mätbar blåskraft,
 • mindre buller
 • lägre luftförbrukning.
Mätning av spraymönster

Mätning av spraymönster

Den kompakta designen och den unika formen av våra tryckluftsdysor möjliggör extremt höga hastigheter i närområdet och större sprayavstånd.

Mätning av blåskraft

Blåskraft

Mätningar visar att Lechlers flerkanalsdysor uppnår en hög blåskraft även på stora avstånd.

Ljudnivåmätning

Ljudnivå

Vi utför standardbaserad testning av våra tryckluftsdysor vilket krävs av de tyska arbetsgivarnas ansvarsförsäkringsföreningar som ett hjälpmedel för att minska buller i produktionsmiljöer.

Mätning av luftförbrukning

Luftförbrukning

Dysorna från Lechler är utformade så att de behöver mindre tryckluft än konventionella dysor, utan kompromisser på prestanda.

Tryckluftsdysor: Tekniska aspekter och produktsortiment

Tekniska aspekter för tryckluftsdysor

Tekniska aspekter för tryckluftsdysor

Olika applikationer och omgivningsförhållanden kräver olika tryckluftsdysor. Med hänsyn till de tekniska aspekterna kan de optimala tryckluftsdysorna planeras för att passa applikationen.Tekniska aspekter för tryckluftsdysor
Lechlers tryckluftsdysor

Lechlers tryckluftsdysor

Lechlers tryckluftsdysor finns i två grundversioner: flatstråledysor och punktstråledysor - beroende på om man vill ha en plan eller en rund, koncentrerad luftstråle.Tryckluftsdysor