Kom igenom våren och försommaren med tvådysstrategin inom växtskydd

Strategin med två dysor hjälper er att uppnå maximal kontrolleffektivitet, eftersom fördelarna med flatstråledysan kombineras med fördelarna med dubbel flatstråledysan. Resultatet är optimal grödanträngning och avsättning utan sprayskuggor.

Fokusämne: Tvådysstrategi inom växtskydd

För att hjälpa er att uppnå optimalt växtskydd för era spannmål i framtiden har vi sammanfattat alla fakta om strategin med två dysor i en överblick nedan.

Våra flatstråledysor ID, IDK, IDKN

 • Bra gröda-anträngning (t.ex fungicid, tillväxtregulator)
 • Liten risk för igensättning
 • Hög avdriftsreduktion
 • Kort bana till målområdet
 • Hög utstrålning
 • Idealisk för kombinerad applicering av växtskyddsmedel och ren UAN
Flatstråledysa ID3

Flatstråledysa ID3

Luftassisterade flatstråledysor ID3

Air-injector flat spray nozzles ID3
Flatstråledysa IDK

Flatstråledysa IDK

Luftassisterade flatstråledysor IDK

Air-injector flat spray compac nozzles IDK
Flatstråledysa IDKN

Flatstråledysa IDKN

Luftassisterade flatstråledysor IDKN

Air-injector compact flat spray nozzles IDKN

Våra dubbel flatstråledysor IDKT & IDTA

 • Optimal täckning och avsättning på vertikala målytor (spik, flaggblad)
 • Minimering av sprayskuggor (t.ex. under klumpar)
 • Två speciellt inriktade flatstrålar fram och bak i färdriktningen
 • Hög avdriftsreduktion
 • Herbicidbehandling före och efter uppkomst
 • Bra ackumulering i öppen kapell
 • Idealisk för öron- och blombehandlingar
Dubbel flatstråledysa IDKT

Dubbel flatstråledysa IDKT

Symmetriska luftassisterade dubbel flatstråledysor IDKT

Symmetrical TWIN flat spray air-Injector compact nozzles IDKT
Dubbel flatstråledysa IDTA

Dubbel flatstråledysa IDTA

Asymmetriska luftassisterade dubbel flatstråledysor IDTA

Asymmetrical twin flat spray air-injector nozzles IDTA

Plusena med tvådysstrategin

IDK- och IDKT-serierna har ett idealiskt tryckområde på 2 - 3 bar och bör alltid vara ert förstaval om körhastigheten och spridningsmängderna är konstanta. Med dessa två dysor uppnår ni bra täckning och är säker från skador med öppna/äldre bommar utan dysskydd.

ID3- och IDTA-serierna är lämpliga för en trycknivå på 3 - 8 bar. Tack vare det breda tryckområdet kan dyskombinationen användas ganska flexibelt vad gäller appliceringsmängder och körhastigheter. Droppspektrat förändras relativt lite. Detta är fördelaktigt om applicering även krävs under ogynnsamma förhållanden (vind, hög temperatur, låg luftfuktighet).

Fördelarna med tvådysstrategin

Hitta mer info om vår strategi med två dysor i videon och börja med optimalt växtskydd redan idag.

Kontaktuppgifter