Pneumatiska dysor för sekundärkylning i stränggjutningsprocesser

Lechler Pneumatiskadysor för sekundärkylning i stränggjutningsmaskiner

Översikt över dysor

Billetcooler FLEX®

Billetcooler FLEX

 • Stabil sprayvinkel (60°) inom turndown ratio
 • Vätskeflöde: 0.3 till 8 l/min
 • Anslagsyta: rund
 • Flexibel vätskefördelning
Mera Teknisk data (pdf, 2.49 MB)
Billetcooler oval Spray

Billetcooler oval spray

 • Montering på horisontella sprayringar och även på vertikala dysramper
 • Sprayvinkel: 60/90° (bred), 30/45° (tjock)
 • Flöden från 0.4 l/min till 12.4 l/min
 • Anslagsyta: oval
Teknisk data (pdf, 1.82 MB)
Billetcooler konisk spray

Billetcooler konisk spray

 • Montering på horisontella sprayringar och även på vertikala dysramper
 • Sprayvinkel: 45°, 60°, 90°
 • Flöden från 0.4 l/min till 8.0 l/min
Teknisk data (pdf, 1.66 MB)
MasterCooler SMART

MasterCooler SMART

 • Vertikala rördragning med fyrkantiga rör
 • Monteras på vertikala adapterplattor
 • Sprayvinkel: 50°, 80°, 90°, 110°, 120°
 • Flöden vid 7 bar: 5.70 l/min till 51.1 l/min
Teknisk data (pdf, 2.77 MB)
Slabcooler® ECO

Slabcooler ECO

 • Minskad tryckluftsförbrukning resulterar i reducerad energiförbrukning, driftskostnader och koldioxidutsläpp
 • Konkurrenskraftigt pris / prestanda-förhållande (ROI << 1 år)
 • Plug and spray: Ingen ändring av segmentrör krävs, konvertering under regelbundet segmentunderhåll
 • Beprövat koncept – hög driftsäkerhet
Mera Teknisk data (pdf, 4.00 MB)
MasterCooler HARD HARD COOLING®

Mastercooler HARD HARD COOLING

 • Montering på horisontella sprayringar och även på vertikala dysramper
 • Sprayvinkel: 45°, 60°, 90°
 • Flöden från 0.4 l/min till 8.0 l/min
Teknisk data (pdf, 1.55 MB)