VarioClean® – NOx (heSNCR) injektionssystem
Kontrollsystem för heSNCR

VarioClean – NOx (heSNCR) injektionssystem

Denitrifieringssytemet som växer med er.

Gränsvärdena för NOx-utsläpp och ammoniakutsläpp (NH3utsläpp) förväntas sänkas ytterligare under de kommande åren. För att möjliggöra en lönsam produktion av cement på samma sätt måste processer observeras och optimeras med intelligenta kontrollstrategier. För detta ändamål sammarbetar Lechler med STEAG för att utveckla ett SNCR-koncept som på ett tillförlitligt sätt säkerställer överensstämmelse med gällande gränsvärden: VarioClean - NOx.

Teknisk data (pdf, 3 MB)

Tre steg för alla krav
Beroende på (vad som krävs av) den rättsliga situationen kan modulsystemet VarioClean - NOx uppgraderas flexibelt över de tre konfigurationsnivåerna. Grundläggande, effektivitet och högeffektiv SNCR. Basramen och basmodulerna är identiska för alla tre konfigurationerna. Skillnaden ligger i antalet lansar och injektionsnivåer, såväl som i mjukvarupaketet och sensorpaketen för framgångsrik kontroll av alla nödvändiga påverkande faktorer.

Bas SNCR (grön nivå)
Kontrollen av rökgasrening är baserad på en NOx-mätning vid rökgaskanalen. Både vattenhaltig ammoniak och urea kan användas som en reagens för denitrifieringen. Alla befintliga lansar styrs av den konventionella kontrollen - beroende på den uppmätta NOx-koncentrationen. Bas SNCR används främst där relativt höga NOx-gränsvärden eller inga gränsvärden måste observeras för NH3-slip och det finns mycket stabila temperaturförhållanden. Basramen på ventilskiden och de installerade tillbehören är konstruerade för senare uppgradering. Ytterligare lansar kan integreras med flera fördelningsstycken. Eftersom individuellt styrbara lansar kan användas från början kan ett Bas SNCR-system utvidgas till båda nästa konfigurationer utan problem.

Effektiv SNCR (grön + gul nivå)
Vid högre krav då det gäller gränsvärden och mindre stabila temperaturförhållanden är "effektiv SNCR" (eSNCR) med ett större antal lansar idealisk. Lansarna installeras på minst två nivåer och varje lans förses separat med reagensen. Dessutom är en programvarubaserad "intelligent styrenhet" ansluten till PCS via ett gränssnitt och levereras med aktuella processignaler. Detta gör det möjligt att uppskatta NOx-koncentrationen i den råa gasen och möjliggör således en mer exakt och mer ekonomisk dosering av reagensen.

Hög Effektiv SNCR (grön + gul + röd nivå)
"Högeffektiv SNCR" (heSNCR) uppfyller de högsta kraven på NOx reducering samtidigt som reagensförbrukningen minimeras. Den har ytterligare lansar, som normalt är installerade på minst tre olika nivåer. Kontrollen utökas till att inkludera online CFD som simulerar temperaturen och flödesförhållandena i injektionsområdet. Tillsammans med den uppskattade mängden NOx i den råa gasen och NOx-koncentrationen uppmätt i den rena gasen vid rökgaskanalen kan spraybeteendet på varje lans kontrolleras individuellt för en optimal användning av reagensen.

Fördelar

  • Systemet kan anpassas efter ökade krav
  • Inga onödiga investeringar
  • Modulär design i tre uppgraderbara konfigurationsnivåer
  • Optimal användning av reagens som resulterar i reducerade driftskostnader
  • Stor NOx Reduktion (lämpliga lösningar för krav av olika komplexitet)
  • Låg NH3 slip (anpassade lösningar för reducering av NH3 slip)

Applikationer

SNCR processen

Denitrifiering DeNOx SNCR

Cement industri

Cement industri

Tekniska rapporter

Högeffektiva SNCR-system
Högeffektiva SNCR-systemTidskrift Global CementDr. Ullrich SpeerLäs nu (pdf, 1 MB)